60 uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci identyfikacji potrzeb i przygotowania Indywidualnego Planu Działania.

Ponadto w ramach projektu skorzystać można ze wsparcia w postaci:

  • Poradnictwa specjalistycznego
  • Treningu kompetencji i umiejętności społecznych – spotkanie tematyczne z zakresu m.in. zarządzania czasem, komunikacji, asertywności, komunikacji.
  • Kursów i szkoleń zawodowych
  • Staży zawodowych
  • Indywidualnego pośrednictwa pracy