08.2021 – 03.2023

Identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania - wsparcie realizowane w zależności od dyspozycyjności kandydatów. Beneficjent zakłada możliwość realizowania spotkań także wieczorami i w weekendy.

Harmonogram

08.2021 – 07.2023

Poradnictwo specjalistyczne - działania realizowane w zależności od potrzeb w formie indywidualnych konsultacji.

Harmonogram

09.2021 – 07.2023

Trening kompetencji i umiejętności społecznych – każdy uczestnik będzie miał możliwość uzyskania kompetencji wpływających na funkcjonowanie osobiste przydatnych w sferze zawodowej.

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

09.2021 – 07.2023

Kursy i szkolenia zawodowe - wsparcie realizowane pon. - ndz. 8:00 - 20:00 w zależności od dyspozycyjności Uczestników. Miejsce udzielania wsparcia uzależnione będzie od realizatora szkolenia.

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

10.2021 – 07.2023

Staże zawodowe

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram

09.2021 – 07.2023

Indywidualne pośrednictwo pracy - (wsparcie realizowane pon. - pt. 8:00 - 16:00 w zależności od dyspozycyjności Uczestników. Miejsce udzielania wsparcia: ul. Piotrkowska 66, Łódź).

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram