Głównym celem projektu „Start do kariery w zawodzie deficytowym ” jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia 60 osób w wieku 18 lat i więcej uczących się/pracujących/zamieszkujących województwo łódzkie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2021r. - 31.07.2023r.

Obszar: powiaty w woj. łódzkim: Łódź

Wartość projektu:  763 278,75 zł

Kwota dofinansowania:  685 614,75 zł

 

Projekt przyczyni się do przywrócenia zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez działania podjęte w okresie 01.08.2021-31.07.2023, ukierunkowane na osiągnięcie celów cząstkowych, m.in. poprzez:

  • przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społ. poprzez nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie kompetencji społecznych i ogólnych oraz nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez min. 42 UP – do 07.2023;
  • nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie doświadczenia zawodowego przez 25 UP – do 07.2023;
  • pozyskanie zatrudnienia przez min. 12 os. – do 08.2023.

 

UWAGA: informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. O każdej zmianie realizator projektu będzie informował za pomocą niniejszej strony.